Viet33.Com - Chúng Tôi Chia Sẻ Miễn Phí Những bài Hát Karaoke Hay Nhất Đẳng Cấp Nhất
Bạn Hoàn Toàn Có Thể Truy Cập Website của Chúng Tôi Để Hát hầu hết Ca Khúc Online Máy Tính Hoặc Trên Điện Thoại

Showing posts with label Karaoke-Quan-Ho. Show all posts
Showing posts with label Karaoke-Quan-Ho. Show all posts

Karaoke - Một Ngày Đi Qua (Beat)
+Tên Bài Hát: Karaoke Một Ngày Đi Qua
+File Âm Thanh : Mot Ngay di Qua Beat
+Mã số Karaoke Một Ngày Đi Qua Là: 829595
+Thể Loại Nhạc : Karaoke Nhạc Trẻ
+Kiểu Beat Nhạc : Karaoke Beat Chuẩn
+Định Dạng Video Karaoke : WMV Hoặc Mp4 Full HD
+Lời Bài Hát: Bên Dưới...
[postlink]http://www.viet33.com/2015/01/karaoke-mot-ngay-i-qua-beat.html[/postlink]
Karaoke - Một Ngày Đi Qua (Beat)

Karaoke - Cô Bé Suy Tư (Beat)
+Tên Bài Hát: Karaoke Cô Bé Suy Tư
+File Âm Thanh : Co Be Suy Tu Beat
+Mã số Karaoke Cô Bé Suy Tư Là: 831481
+Thể Loại Nhạc : Karaoke Nhạc Trẻ
+Kiểu Beat Nhạc : Karaoke Beat Chuẩn
+Định Dạng Video Karaoke : WMV Hoặc Mp4 Full HD
+Lời Bài Hát: Bên Dưới...
[postlink]http://www.viet33.com/2014/12/karaoke-co-be-suy-tu-beat.html[/postlink]
Karaoke - Cô Bé Suy Tư (Beat)

Karaoke - Dã Tràng (Beat)
+Tên Bài Hát: Karaoke Dã Tràng
+File Âm Thanh : Da Trang (Beat)
+Mã số Karaoke Dã Tràng Là: 830759
+Thể Loại Nhạc : Karaoke Nhạc Trẻ
+Kiểu Beat Nhạc : Karaoke Beat Chuẩn
+Định Dạng Video Karaoke : WMV Hoặc Mp4 Full HD
+Lời Bài Hát: Bên Dưới...
[postlink]http://www.viet33.com/2014/11/karaoke-da-trang-beat.html[/postlink]
Karaoke - Dã Tràng (Beat)

Karaoke - Cây Trúc Xinh (Beat)
+Tên Bài Hát: Karaoke Cây Trúc Xinh
+File Âm Thanh : Cay Truc Xinh (Beat)
+Mã số Karaoke Cây Trúc Xinh Là: 828105
+Thể Loại Nhạc : Karaoke Quan Họ
+Kiểu Beat Nhạc : Karaoke Beat Chuẩn
+Định Dạng Video Karaoke : WMV Hoặc Mp4 Full HD
+Lời Bài Hát: Bên Dưới...
[postlink]http://www.viet33.com/2014/11/karaoke-cay-truc-xinh-beat.html[/postlink]
Karaoke - Cây Trúc Xinh (Beat)

Karaoke - Áo Tứ Thân (Beat)
+Tên Bài Hát: Karaoke Áo Tứ Thân
+File Âm Thanh : Ao Tu Than (Beat)
+Mã số Karaoke Áo Tứ Thân Là: 829592
+Thể Loại Nhạc : Karaoke Quan Họ
+Kiểu Beat Nhạc : Karaoke Beat Chuẩn
+Định Dạng Video Karaoke : WMV Hoặc Mp4 Full HD
+Lời Bài Hát: Bên Dưới...
[postlink]http://www.viet33.com/2014/10/karaoke-ao-tu-than-beat.html[/postlink]
Karaoke - Áo Tứ Thân (Beat)

Karaoke: Cây Trúc xinh
+Tên Bài Hát: Karaoke Cây Trúc xinh
+Lời Bài Hát: Cây trúc xinh tang tình là cây trúc mọc...
+Tên Latin : Cay Truc xinh KaraOke
+Mã số Karaoke Cây Trúc xinh Là: 837915
+Trình Bày :
+Thể Loại Nhạc : Karaoke Nhạc Cổ Truyền,Karaoke Nhạc Quê Hương ,.
+Kiểu Beat Nhạc : Beat Karaoke ReMix
+Định Dạng Video Karaoke : Mp4 Full HD 720p

[postlink]http://www.viet33.com/2014/05/karaoke-cay-truc-xinh_29.html[/postlink]
Karaoke - Cây Trúc xinh (Nhạc Sống)

Karaoke: Nhớ Đêm Giã Bạn
+Tên Bài Hát: Karaoke Nhớ Đêm Giã Bạn
+Lời Bài Hát: Hội đã tan rồi chia tay bên dòng sông...
+Tên Latin : Nho dem Gia Ban KaraOke
+Mã số Karaoke Nhớ Đêm Giã Bạn Là: 350258
+Trình Bày :
+Thể Loại Nhạc : Karaoke Nhạc Sống,.,Karaoke Nhạc Quan Họ
+Kiểu Beat Nhạc : Beat Nhạc Sống
+Định Dạng Video Karaoke : Mp4 Full HD 720p

[postlink]http://www.viet33.com/2014/02/karaoke-nho-em-gia-ban.html[/postlink]
Karaoke - Nhớ Đêm Giã Bạn (Nhạc Sống)

Karaoke: Duyên Quan Họ
+Tên Bài Hát: Karaoke Duyên Quan Họ
+Lời Bài Hát: Ngày xưa là xưa về với với hội lim...
+Tên Latin : Duyen Quan Ho KaraOke
+Mã số Karaoke Duyên Quan Họ Là: 272861
+Trình Bày :
+Thể Loại Nhạc : Karaoke Nhạc Sống,.,Karaoke Nhạc Quan Họ
+Kiểu Beat Nhạc : Beat Nhạc Sống
+Định Dạng Video Karaoke : Mp4 Full HD 720p

[postlink]http://www.viet33.com/2014/02/karaoke-duyen-quan-ho.html[/postlink]
Karaoke - Duyên Quan Họ (Nhạc Sống)