Viet33.Com Chia Sẻ Miễn Phí Những Bài hát Karaoke Online Chất Lượng Hàng Đầu VN

Video Karaoke Của Chúng Tôi Cực Nét Đảm Bảo Chất Lượng HD - Beat Rõ Dàng Nhất - dễ Hát Nhất
Chúng Tôi Tự hào Khi Mang Sự Tiện lợi Khi Hát Online Và Khi Tải Karaoke Về Máy tính Hoặc Đầu DVD

Karaoke - Không Yêu Thì Thôi (Beat)

Karaoke - Không Yêu Thì Thôi (Beat)
+Tên Bài Hát: Karaoke Không Yêu Thì Thôi
+File Âm Thanh : Không Yêu Thì Thôi Beat
+Mã số Karaoke Không Yêu Thì Thôi Là: 829809
+Thể Loại Nhạc : Karaoke Nhạc Trẻ
+Kiểu Beat Nhạc : Karaoke Beat Chuẩn
+Định Dạng Video Karaoke : WMV Hoặc Mp4 Full HD
+Lời Bài Hát: Bên Dưới...

Karaoke - Xin Trả Lại Em (Beat)

Karaoke - Xin Trả Lại Em (Beat)
+Tên Bài Hát: Karaoke Xin Trả Lại Em
+File Âm Thanh : Xin Trả Lại Em Beat
+Mã số Karaoke Xin Trả Lại Em Là: 829185
+Thể Loại Nhạc : Karaoke Trữ Tình
+Kiểu Beat Nhạc : Karaoke Beat Chuẩn
+Định Dạng Video Karaoke : WMV Hoặc Mp4 Full HD
+Lời Bài Hát: Bên Dưới...

Karaoke - Tình Yeu Khó Quên (Beat)

Karaoke - Tình Yeu Khó Quên (Beat)
+Tên Bài Hát: Karaoke Tình Yeu Khó Quên
+File Âm Thanh : Tình Yeu Khó Quên Beat
+Mã số Karaoke Tình Yeu Khó Quên Là: 829429
+Thể Loại Nhạc : Karaoke Nhạc Trẻ
+Kiểu Beat Nhạc : Karaoke Beat Chuẩn
+Định Dạng Video Karaoke : WMV Hoặc Mp4 Full HD
+Lời Bài Hát: Bên Dưới...

Karaoke - Nếu Phôi Pha Ngày Mai (Beat)

Karaoke - Nếu Phôi Pha Ngày Mai (Beat)
+Tên Bài Hát: Karaoke Nếu Phôi Pha Ngày Mai
+File Âm Thanh : Nếu Phôi Pha Ngày Mai Beat
+Mã số Karaoke Nếu Phôi Pha Ngày Mai Là: 829456
+Thể Loại Nhạc : Karaoke Nhạc Trẻ
+Kiểu Beat Nhạc : Karaoke Beat Chuẩn
+Định Dạng Video Karaoke : WMV Hoặc Mp4 Full HD
+Lời Bài Hát: Bên Dưới...

Karaoke - Nếu Phải Xa Nhau (Beat)

Karaoke - Nếu Phải Xa Nhau (Beat)
+Tên Bài Hát: Karaoke Nếu Phải Xa Nhau
+File Âm Thanh : Nếu Phải Xa Nhau Beat
+Mã số Karaoke Nếu Phải Xa Nhau Là: 831419
+Thể Loại Nhạc : Karaoke Nhạc Trẻ
+Kiểu Beat Nhạc : Karaoke Beat Chuẩn
+Định Dạng Video Karaoke : WMV Hoặc Mp4 Full HD
+Lời Bài Hát: Bên Dưới...

Karaoke - Ngậm Ngùi (Beat)

Karaoke - Ngậm Ngùi (Beat)
+Tên Bài Hát: Karaoke Ngậm Ngùi
+File Âm Thanh : Ngậm Ngùi Beat
+Mã số Karaoke Ngậm Ngùi Là: 830487
+Thể Loại Nhạc : Karaoke Trữ Tình
+Kiểu Beat Nhạc : Karaoke Beat Chuẩn
+Định Dạng Video Karaoke : WMV Hoặc Mp4 Full HD
+Lời Bài Hát: Bên Dưới...

Karaoke - Đón Dâu (Beat)

Karaoke - Đón Dâu (Beat)
+Tên Bài Hát: Karaoke Đón Dâu
+File Âm Thanh : Đón Dâu Beat
+Mã số Karaoke Đón Dâu Là: 831108
+Thể Loại Nhạc : Karaoke Nhạc Trẻ
+Kiểu Beat Nhạc : Karaoke Beat Chuẩn
+Định Dạng Video Karaoke : WMV Hoặc Mp4 Full HD
+Lời Bài Hát: Bên Dưới...

Karaoke - Dòng Đời (Beat)

Karaoke - Dòng Đời (Beat)
+Tên Bài Hát: Karaoke Dòng Đời
+File Âm Thanh : Dòng Đời Beat
+Mã số Karaoke Dòng Đời Là: 828605
+Thể Loại Nhạc : Karaoke Nhạc Trẻ
+Kiểu Beat Nhạc : Karaoke Beat Chuẩn
+Định Dạng Video Karaoke : WMV Hoặc Mp4 Full HD
+Lời Bài Hát: Bên Dưới...

Karaoke - Dòng Sông Đồng Nai (Beat)

Karaoke - Dòng Sông Đồng Nai (Beat)
+Tên Bài Hát: Karaoke Dòng Sông Đồng Nai
+File Âm Thanh : Dòng Sông Đồng Nai Beat
+Mã số Karaoke Dòng Sông Đồng Nai Là: 830951
+Thể Loại Nhạc : Karaoke Trữ Tình
+Kiểu Beat Nhạc : Karaoke Beat Chuẩn
+Định Dạng Video Karaoke : WMV Hoặc Mp4 Full HD
+Lời Bài Hát: Bên Dưới...

Karaoke - Dòng Sông Lơ Đãng (Beat)

Karaoke - Dòng Sông Lơ Đãng (Beat)
+Tên Bài Hát: Karaoke Dòng Sông Lơ Đãng
+File Âm Thanh : Dòng Sông Lơ Đãng Beat
+Mã số Karaoke Dòng Sông Lơ Đãng Là: 828956
+Thể Loại Nhạc : Karaoke Trữ Tình
+Kiểu Beat Nhạc : Karaoke Beat Chuẩn
+Định Dạng Video Karaoke : WMV Hoặc Mp4 Full HD
+Lời Bài Hát: Bên Dưới...

Karaoke - Dòng Sông Không Trả Lời (Beat)

Karaoke - Dòng Sông Không Trả Lời (Beat)
+Tên Bài Hát: Karaoke Dòng Sông Không Trả Lời
+File Âm Thanh : Dòng Sông Không Trả Lời Beat
+Mã số Karaoke Dòng Sông Không Trả Lời Là: 828576
+Thể Loại Nhạc : Karaoke Nhạc Trẻ
+Kiểu Beat Nhạc : Karaoke Beat Chuẩn
+Định Dạng Video Karaoke : WMV Hoặc Mp4 Full HD
+Lời Bài Hát: Bên Dưới...

Karaoke - Dòng Sông Quê Em a (Beat)

Karaoke - Dòng Sông Quê Em a  (Beat)
+Tên Bài Hát: Karaoke Dòng Sông Quê Em a
+File Âm Thanh : Dòng Sông Quê Em a Beat
+Mã số Karaoke Dòng Sông Quê Em a Là: 829500
+Thể Loại Nhạc : Karaoke Cổ Truyền
+Kiểu Beat Nhạc : Karaoke Beat Chuẩn
+Định Dạng Video Karaoke : WMV Hoặc Mp4 Full HD
+Lời Bài Hát: Bên Dưới...